Hakkımızda

Misyonumuz

Akıllı şehir alanında faaliyet gösterecek şirketlere Ar-Ge çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlayarak ileri teknoloji kullanan veya üreten Girişimcilerin gelişmesini desteklemek.

Vizyonumuz

Akıllı şehirler için yenilikçi teknolojilerin üretileceği ve akademik bilginin ticarileşeceği bir teknoloji ekosistemi oluşturmak.

Amaçlar

  • Akıllı şehir çalışmalarına model oluşturmak,
  • Yaşamı kolaylaştıran ve insan odaklı akıllı çözümleri tespit etmek,
  • Bilgi ve teknoloji üreten ve paylaşan bilişim şehri oluşturmaya yönelik uygulama kriterlerini belirlemek,
  • Çevreye duyarlı ve doğayla uyumlu yaşam alanları üretilmesine rehberlik etmek,
  • Sürdürülebilir, dayanıklı, tasarruflu ve erişilebilir şehir uygulamalarını sınıflandırmaktır.

ORTAKLAR

Esenler Belediyesi Bilişim Vadisi İbn Haldun Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Entertech İstanbul Teknokent Yıldız Teknopark