Sıkça Sorulan Sorular

Teknoparklar, teknoloji odaklı firmaların bir arada bulunduğu ve inovasyon, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürüttüğü özel alanlardır. Bu parklarda ayrıca, genç girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmeleri ve inovasyon kültürüne katkıda bulunmaları için de imkanlar sunulmaktadır.

Teknoparklar, bilim ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmalar için özel destekler sağlayarak, ürün geliştirme, inovasyon ve teknoloji transferi gibi süreçlerin hızlandırılmasına yardımcı olur. Bu destekler, yerel ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda ülke ekonomisine de katma değer sağlar.

Teknopark Esenler'e, 4691 sayılı kanunda da özellikleri belirtilen Ar-Ge faaliyetleri yürüten gerçek ve tüzel kisiler başvurabilir. Bunların dışında, teknoparkta yer alan firmalara destek ve danışmanlık hizmetleri sunabilecek kuruluşlar da (banka, kargo, mali müşavirlik, hukuk büroları vs.) uygun görülmesi durumunda teknoparkta yer alabilir ancak destek ve danışmanlık hizmeti veren firmalar 4691 sayılı kanunla sunulan teşviklerden yararlanamazlar.

ORTAKLAR

Esenler Belediyesi Bilişim Vadisi İbn Haldun Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Entertech İstanbul Teknokent Yıldız Teknopark